március 2018 havi bejegyzések

Viszlát SQL Server 2012

Elérkezett az idő, amikor az utolsó SQL Server 2012 verziójú szervereinknek is búcsút intünk. Egyikük 4 éve fut, szolgál ki és termeli a pénzt megállás nélkül. Ennyi idő alatt sikerült jól összebarátkozni vele és megállapítani a tényt, hogy ez a verzió igen stabilra sikeredett és határozottan alkalmas OLTP rendszerek kiszolgálására.

Nézzük meg ezt az időt számokban.

Összesítve 4 év adata:

 • Uptime: 4 év
 • Batch Requests total: 267 milliárd db
 • Index Searches total: 1444 milliárd db
 • Lock Requests total: 4086 milliárd db
 • Logins total: 54 milliárd db
 • Deadlocks total: 192 db
Lekérdezés:

use [master]
go

select
  [counter_name], [cntr_value]
from [sys].[dm_os_performance_counters]
where [counter_name] in ('batch requests/sec', 'Logins/sec', 'Index Searches/sec')
  or ([counter_name] = 'Number of Deadlocks/sec' and [instance_name] = '_Total')
  or ([counter_name] like 'lock_requ%' and [instance_name] = '_Total')
order by 1

Eredmény:

 

Másodpercenkénti átlagok:

 • Batch Requests/sec: 2082
 • Index Searches/sec: 11253
 • Lock Requests/sec : 31836
 • Logins/sec : 425

 

Lekérdezés:


use [master]
go

select
  cast([sqlserver_start_time] as date) as [sqlserver_start_time],
  datediff(year, [sqlserver_start_time], getdate()) as sql_server_uptime_in_year,
  serverproperty('ProductVersion') as product_version,
  serverproperty('Edition') as edition,
  left(@@VERSION, 31) as version_info,
  [c].[cntr_value] / datediff(second, [sqlserver_start_time], getdate()) as avg_batch_request_per_sec,
  [lr].[cntr_value] / datediff(second, [sqlserver_start_time], getdate()) as avg_lock_request_per_sec,
  [ls].[cntr_value] / datediff(second, [sqlserver_start_time], getdate()) as avg_login_per_sec,
  [dl].[cntr_value] as sum_deadlock,
  [iss].[cntr_value] / datediff(second, [sqlserver_start_time], getdate()) as avg_index_search_per_sec
from sys.[dm_os_sys_info] o
cross join sys.[dm_os_performance_counters] c
cross join sys.[dm_os_performance_counters] lr
cross join sys.[dm_os_performance_counters] ls
cross join sys.[dm_os_performance_counters] dl
cross join sys.[dm_os_performance_counters] iss
where c.[counter_name] like 'batch requests/sec%'
  and lr.[counter_name] like 'lock_requ%'
  and lr.[instance_name] = '_Total'
  and [ls].[counter_name] = 'Logins/sec'
  and [dl].[counter_name] = 'Number of Deadlocks/sec'
  and [dl].[instance_name] = '_Total'
  and iss.[counter_name] = 'Index Searches/sec'

Eredmény:

 

A számokból látszik, hogy bár nem lett túlhajtva a szerver, de azért nem is unatkozott.

 

Reklámok

Mennyi lyuk van a tábla id-jában?

Sokan szeretnék, ha egy tábla id-jában nem lennének lyukak. Ezt nem egyszerű megoldani, a legtöbb esetben nem is kell. Viszont ha kíváncsiak vagyunk, hogy mennyi ilyen van, akkor itt egy lekérdezés, amivel ezt megnézhetjük.


;with cte as (
  select
    id,
    id - row_number() over(order by id) as rn
from <table name> 

)

select
  row_number() over(order by (select null)) as group_id,
  min(id) as min_id,
  max(id) as max_id
from cte
group by rn
order by min_id

 

Demozzuk le

1.) Készítsünk egy táblát 100.000 sorral

drop table if exists #tmp 
go

select top 100000
	row_number() over(order by (select null)) as id
into #tmp
from sys.columns c1
cross join sys.columns c2
cross join sys.columns c3
cross join sys.columns c4
cross join sys.columns c5
go

2.) Töröljünk belőle, hogy tudjuk ellenőrizni a script-et

delete from #tmp 
where id between 1000 and 5000 
	or id between 10000 and 15000
	or id between 25000 and 35000
go

3.) Ellenőrizzük le

;with cte as (
	select
		id, 
		id - row_number() over(order by id) as rn
	from #tmp 
	
)


select
	row_number() over(order by (select null)) as group_id,
	min(id) as min_id, 
	max(id) as max_id
from cte 
group by rn
order by min_id

És az eredmény:

group_id       min_id        max_id
-------------------- -------------------- --------------------
1          1          999
2          5001         9999
3          15001        24999
4          35001        100000

SQL SERVER 2016 Bulk insert optimalizáció – megoldás

Az előző postban írtam a bulk insert működésének módosulárásól és arról, hogy nincs megoldás. Most helyesbítenék, van megoldás, több is. A hivatalos, már régóta, csak nekem és még néhány embernek nem sikerül belefutni és a workaround.

A postban maradjunk a hivatalos megoldásnál, ennek a neve: Trace Flag 692. Hogy pontosan mi is ez, azt a hivatalos doksi elmondja itt, a lényege, hogy kikapcsolható az újfajta működés. Ha szükséges kikapcsolni, célszerű az SQL Server startup paraméteri közé betenni, de azonnal életbe lép globálisan, ha kiadjuk a dbcc traceon (692,-1) parancsot.

Leelenőrizni a dbcc tracestatus paranccsal tudjuk, hogy milyen trace flag-ek vannak éppen bekapcsolva.

 

Akit érdekel itt még talál infót az SQL Server 2016 Bullk load-ról.